Wie ben ik?

Ik ben Kurt, 42 jaar oud en vrijgezel. In het dagelijkse leven ben ik bedrijfsrevisor, trotse peter van Renée en fiere nonkel van Louis en zoon van tuinbouwers Jos Vets en Maria Vermeulen. Ik ben actief bij heel wat verenigingen. Hier een kort overzicht vanwaar je mij zou kunnen kennen:

  • Kassier/Bestuurslid bij Landelijke Gilde Wiekevorst, Fanfare Onahankelijkheid, Brassband Heist, Tejater Aventoe, Oud-Leiding KLJ en Wiekevorst tegen Kanker
  • Kookie en Volwassen Begeleider van KLJ Wiekevorst
  • Lid van Oudstrijdersbond en KWB Wiekevorst
  • Oud-jeugdraadvoorzitter en oud-kassier van Hestival
  • Bestuurder van KLJ & Groene Kring vzw
  • Lid van algemene vergadering van Trias vzw
  • Gemeenteraadslid
  • Directielid van het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) en zodoende nauw betrokken bij de bouw van het nieuwe zwembad en de Sporthal

Wat ik voor jou wil doen!

Verenigingen

Als bestuurslid van verschillende verenigingen, vind ik dat sport- en jeugdverenigingen en de socio-culturele verenigingen nog beter moeten ondersteund worden en een plek moeten hebben om hun activiteiten te doen.

Openbaar vervoer

In onze kernen moet er openbaar vervoer zijn. Aangezien De Lijn zich helaas vooral richt op de rendabele lijnen in de steden, moet de gemeente desnoods zelf voor voldoende openbaar vervoer zorgen.

Duurzaam platteland

Als zoon van oud-tuinbouwers, Jos Vets en Maria Vermeulen, sta ik voor een duurzame, toekomstgerichte ontwikkeling van de familiale land- en tuinbouwbedrijven. Een nieuw landbouwbeleidsplan, opgesteld in samenspraak met de sector, is hiervoor noodzakelijk.

Financiëel beleid

De bedrijfsrevisor in mij wil ook een gezond en efficient financieel beleid voeren, een beleid in samenspaak met de inwoners en met een betere communicatie.

Levendige dorpen

Heist-op-den-Berg is een uitgestrekte gemeente met 12 prachtige dorpskernen. Ik vind dat er in elk van deze kernen de nodige infrastructuur moet aanwezig zijn zodat niemand zich ver moet verplaatsen om te kunnen spelen, sporten, wandelen, winkelen, ...

Fietspaden

Het filmpje hieronder, toont aan dat betere fietspaden reeds 6 jaar geleden een belangrijk thema was. We hebben dan ook hard aan de dossiers rond fietspaden gewerkt (goed voor ongeveer 34 km). Ik vind echter dat hier nog een tandje moet bijgestoken worden zodat er een netwerk van kwaliteitsvolle fietspaden komt over gans onze gemeente.

Waar zit jij mee?

Als politicus moet ik natuurlijk luisteren naar jouw mening. Laat me dus zeker weten waar ik rekening mee moet houden.

Zo stem je goed op 14 oktober

Je mag op meerdere personen stemmen binnen dezelfde lijst. Dus denk zeker aan één van mijn collega's.

Stemmen op meerdere lijsten is niet toegelaten.